Byggnadsapoteket

ARBETSINSTRUKTIONER

LÄTTANVÄNDA PRODUKTER

Vi vill göra det enkelt att köpa tidigare svårsyssna produkter. Förutom produkter erbjuder vi arbetsinstruktioner om hur du använder produkterna. Utskrivbara dokumenten är utformade för att göra ditt arbetsflöde klarare och enklare.

Arbetsinstruktionerna publiceras stegvis under sommaren 2022. Du kan dock också kontakta Byggnadsapoteket om du behöver hjälp med att använda produkterna.